De hypotheek vervroegd terugbetalen of je hypotheek herfinancieren

Herfinancieren

De laatste jaren is de hypothecaire rente fors gezakt. Voor heel wat mensen stelt zich dus de vraag of het interessant is om je huidige lening vervroegd af te sluiten en je hypotheek aan gunstige voorwaarden te herfinancieren bij een andere financiële instelling.

De kosten bij een herfinanciering

Bij een herfinanciering moet je rekening houden met de volgende kosten:

Wederbeleggingsvergoeding Wanneer je je bestaande lening vervroegd terugbetaalt, moet je een wederbeleggingsvergoeding betalen aan de kredietgever. Deze wederbeleggingsvergoeding is wettelijk beperkt tot 3 maanden interest op het terugbetaalde gedeelte.
Kosten voor de opheffing van de bestaande hypotheek Bij een herfinanciering bij een nieuwe financiële instelling, zal die normaalgezien als waarborg een hypotheek in eerste rang nemen op het ontleende bedrag. Dat betekent dat de hypothecaire inschrijving op het oude krediet eerst moet worden opgeheven. Dit wordt ook wel de "schrapping", "doorhaling" of "handlichting" van de hypotheek genoemd, en gebeurt via een notariële akte.
Kosten voor het vestigen van een nieuwe hypotheek Voor het nieuwe krediet zal de financiële instelling een hypotheek nemen als waarborg. De nieuwe hypothecaire inschrijving wordt eveneens vastgelegd in een notariële akte.
Diverse andere kosten Dit omvat diverse kosten zoals b.v. dossierkosten en schattingskosten door een erkende schatter.

De kosten van een herfinanciering bij een nieuwe bank

Wens je over te stappen naar een nieuwe bank, dan zal je alle bovenvermelde kosten moeten betalen. In dit geval betaal je de wederbeleggingsvergoeding op het volledige uitstaand kapitaal. De kosten voor de handlichting, de nieuwe hypothecaire inschrijving en de dossierkosten kunnen in totaal makkelijk oplopen tot een paar duizend euro. Ga dus na of het voorstel van de nieuwe bank ook met deze kosten voldoende interessant blijft.

De kosten bij een interne herfinanciering of vervroegde terugbetaling

De herfinanciering bij je huidige bank

Je kan proberen om de voorwaarden van je huidige hypotheek aan te passen door met je bank te onderhandelen. Dat is doorgaans geen evidente zaak, aangezien je bank er geen direct belang bij heeft om je betere voorwaarden te bieden. Toch kan het de moeite lonen om dit met je bank te bespreken. Als een interne herfinanciering mogelijk is, betaal je een wederbeleggingsvergoeding op het uitstaand kapitaal. Daarnaast betaal je mogelijks dossierkosten voor de herfinanciering. Je vermijdt echter de extra kosten voor de handlichting en de nieuwe hypothecaire inschrijving.

De vervroegde terugbetaling

In sommige gevallen wens je geen volledige herfinanciering, maar wel een vervroegde terugbetaling van een deel van het uitstaand kapitaal. Je kan jaarlijks minstens één maal een deel van het uitstaand kapitaal vervroegd terugbetalen. Los je minstens 10% van het oorspronkelijk geleende kapitaal vervroegd af, dan kan dit zelfs meerdere malen per jaar. In dit geval betaal je een wederbeleggingsvergoeding op de vervroegde kapitaalaflossing.
Ook een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk. In dat geval betaal je een wederbeleggingsvergoeding op het volledige uitstaand kapitaal.

Renteopdevoet.be