Hoe kan ik mijn krediet fiscaal optimaliseren?

Je kan ervoor kiezen om een deel van het te lenen bedrag onder te brengen in een hypothecair mandaat. Op die manier kan je de aktekosten voor de lening naar beneden halen. Het is daarbij belangrijk te weten dat een hypothecair mandaat geen fiscaal voordeel oplevert. Je moet er dus voor zorgen dat de hypothecaire inschrijving groot genoeg is om over de hele looptijd het fiscaal voordeel te optimaliseren.

Wanneer het krediet afgesloten wordt door twee ontleners, wordt in de berekeningen verondersteld dat elke ontlener de helft van de totale uitgaven draagt. Is de fiscale korf elk jaar gevuld (behalve eventueel het eerste of het laatste onvolledige jaar), dan is deze verdeling optimaal.

Is het te lenen kapitaal beperkt, dan is de korf niet altijd volledig gevuld.. In dat geval is een gelijke verdeling niet altijd optimaal:

  • Voor leningen die werden afgesloten onder het oude systeem van de woonbonus (vóór 1 januari 2015) wordt het belastingvoordeel berekend in functie van het belastbaar inkomen. In dit geval moet je nagaan of één van de ontleners een lagere marginale aanslagvoet heeft, met andere woorden of het belastbaar inkomen in een lagere belastingschijf valt.
  • Voor leningen die werden afgesloten na 1 januari 2015 wordt het belastingvoordeel berekend per gewest volgens een vast percentage. In dit geval is een gelijke verdeling evenmin optimaal indien één van de ontleners geen of een te laag inkomen heeft.

In deze gevallen kan het fiscaal interessanter zijn om één van de ontleners een groter aandeel in de afbetaling te laten dragen.

  • Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden met een gemeenschappelijke belastingaangifte is een vrije verdeling van de uitgaven toegestaan. De ontleners kunnen de betaalde uitgaven van kapitaal, interesten en schuldsaldoverzekering vrij verdelen. Sinds 2009 is er bovendien geen beperking op hoe de uitgaven worden verdeeld: een 100/0-verdeling is toegestaan, met andere woorden één van de partners mag de volledige uitgaven inbrengen.
  • Voor feitelijk samenwonenden is deze vrije verdeling niet mogelijk en wordt steeds gewerkt met een gelijke verdeling.

Meer informatie

Renteopdevoet.be