Het belastingvoordeel op je hypotheek

Belastingvoordeel hypotheek

Vanaf 1 januari 2020 kan je in het Vlaams Gewest niet langer genieten van de "woonbonus", het systeem waarbij je jaarlijks belastingvoordeel krijgt voor de afbetaling van de hypotheek op de gezinswoning.

De woonbonus in het Vlaams Gewest (tot en met 31 december 2019)

Voor hypothecaire leningen aangegaan tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 gold  in het Vlaams Gewest het systeem van de "geïntegreerde woonbonus".

Toen werd bij de berekening van het belastingvoordeel gewerkt met een fiscale korf waarin de volgende bedragen terechtkwamen:

 •     de kapitaalaflossingen voor de afbetaling van het krediet
 •     de betaalde interesten op het krediet
 •     de premies voor levensverzekeringen die de terugbetaling van het krediet waarborgen (de zogenaamde "gebonden levensverzekeringen" zoals b.v. de schuldsaldoverzekering)

In de fiscale korf kon je naar eigen keuze de kapitaalaflossingen, interesten en premies van de gebonden levensverzekeringen inbrengen. Je was niet verplicht om alle elementen te gebruiken. Zo was het mogelijk om de premies voor de schuldsaldoverzekering niet in te brengen wanneer de andere twee elementen de korf reeds volledig vulden.

Wat zijn de fiscale aspecten van de schuldsaldoverzekering?

Fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen en interesten

Om een fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen en interesten te bekomen, gelden de volgende voorwaarden:

 • het krediet moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
 • het krediet moet aangegaan worden met als doel het verwerven of behouden van een in België gelegen enige en eigen woning
 • het krediet moet een looptijd hebben van minimum 10 jaar
 • het krediet moet afgesloten zijn bij een financiële instelling met zetel in de Europese Economische Ruimte (dit is de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)

Fiscale vrijstelling op de premies voor de schuldsaldoverzerkering

Om een fiscale vrijstelling op de premies voor de schuldsaldoverzerkering te bekomen, gelden de volgende voorwaarden:

 • de verzekering moet onderschreven zijn vóór de leeftijd van 65 jaar
 • de ontlener moet de verzekering op eigen hoofd afsluiten
 • de begunstigde is de persoon (of de personen) die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerft
 • in geval van een voordeel bij leven (b.v. bij een gemengde levensverzekering) moet de minimumduur van het contract 10 jaar bedragen. Bovendien moet de begunstigde in dit geval de verzekeringnemer zelf zijn, en mag het kapitaal niet uitgekeerd worden vóór de leeftijd van 65 jaar

Let op: je bent niet verplicht om de premies van je schuldsaldoverzekering in te brengen in je belastingen.

Hoeveel belastingvoordeel krijg ik op mijn hypotheek?

Door de zesde staatshervorming werden vanaf 1 juli 2014 de deelstaten (Vlaams gewest, Waals gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd voor de fiscale voordelen voor de eigen woning. Dat betekent dat de concrete uitwerking voor het belastingvoordeel verschilt per deelstaat.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest wordt op 1 januari 2020 het systeem van de woonbonus afgeschaft. Voor nieuwe hypotheken aftesloten voor de gezinswoning kan je dus niet langer genieten van een jaarlijks belastingvoordeel krijgt op de afbetaling van de hypotheek.

Voor bestaande hypotheken blijft het systeem van de woonbonus behouden. Iedere belastingplichtige komt voor hetzelfde bedrag in aanmerking, ongeacht het belastbaar inkomen. Je kan genieten van een fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen, interesten en betaalde premies voor levensverzekeringen die de terugbetaling van de hypotheek waarborgen (b.v. de schuldsaldoverzekering), begrensd door een fiscale korf. Hierbij gelden de volgende fiscale bedragen:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 1.520 (in 2014 ging het nog om € 2.280)
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 760 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.
 • Hierop krijg je een belastingvermindering tegen een vast tarief van 40%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

Deze bedragen worden niet geïndexeerd. Bij de bepaling van het aantal kinderen wordt een gehandicapt kind als 2 kinderen gerekend.

De bijkomende bedragen (€ 760 + € 80) gaan verloren zodra je niet langer voldoet aan de voorwaarde van enige woning.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vanaf aanslagjaar 2018 (inkomsten uit 2017) de woonbonus vervangen door een verhoogde vrijstelling op de registratierechten. Concreet geldt bij de aankoop van een eigen woning een vrijstelling op een bedrag van maximaal € 175.000 (in 2016 bedroeg dit € 60.000 of € 75.000). De verhoogde vrijstelling geldt voor woningen met een waarde van maximaal € 500.000. Op die manier geniet je bij de aankoop van de woning van een éénmalig voordeel van maximaal € 21.875 (12,5% van € 175.000).

Het systeem van de woonbonus blijft gelden voor leningen die afgesloten zijn tot en met 31 december 2016. Voor aanslagjaar 2020 (inkomsten uit 2019) betekent dit:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 2.450
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 820 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.
 • Hierop krijg je een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

De fiscale bedragen worden ieder jaar geïndexeerd.

Waals Gewest

In het Waals Gewest werd sinds 1 januari 2016 het systeem van de woonbonus vervangen door de zogenoemde "Chèque Habitat" (wooncheque). Het gaat om een netto belastingvermindering gedurende de looptijd van de hypotheek, met een maximum van 20 jaar.

Het belastingvoordeel wordt berekend op basis van het netto belastbaar inkomen en bedraagt naargelang het inkomen maximum € 1.520 per persoon per jaar. Daarbovenop geldt per gezin nog een forfaitair belastingvoordeel van € 125 per kind ten laste.

Het belastingvoordeel geldt niet voor personen met een netto belastbaar inkomen dat hoger is dan € 85.910 (aanslagjaar 2020).

Het bedrag van de wooncheque wordt niet geïndexeerd. De eerste tien jaar geldt een vermindering van 100% van het bedrag, de laatste 10 jaar slechts 50%.

Het systeem van de woonbonus blijft gelden voor leningen die afgesloten zijn tot en met 31 december 2015. Voor aanslagjaar 2020 (inkomsten uit het jaar 2019) gelden de volgende bedragen:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 2.290
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 760 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.
 • Hierop krijg je een belastingvermindering tegen een vast tarief van 40%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

Deze bedragen worden niet langer geïndexeerd.

Meer informatie over het belastingvoordeel in het Waals Gewest

De gemeentebelasting wordt aangegeven op je aanslagbiljet en ligt gemiddeld rond 7%. De gemeenteopcentiemen zijn ook te vinden op financien.belgium.be.

Meer informatie

Renteopdevoet.be