Lening

Een hypotheek afsluiten, daar komt heel wat bij kijken. We leggen je hier de belangrijkste elementen uit.

Hypothecair krediet

Hypotheek

Waneer je geld wil lenen voor de aankoop of bouw van een woning, sluit je doorgaans een "hypothecair krediet" af. Dat betekent dat je de kredietverstrekker - de bank - de garantie biedt dat je het kapitaal en de interesten terug zal betalen. Doe je dat niet, dan kan de bank je woning namelijk verkopen om zo haar geld te recupereren.
Een hypothecair krediet wordt vastgelegd in een notariële akte; dit noemt men een hypothecaire inschrijving. Hiervoor moet je extra kosten betalen.

Vaste of variabele rente?

Hoeveel interesten je moet betalen op het geleende kapitaal, hangt niet alleen af van de rentevoet, maar ook of die vast of herzienbaar is.

Vaste rentevoet

Een vaste rente heeft als voordeel dat je op voorhand weet hoeveel interesten je moet betalen. Je zal dus nooit voor verrassingen komen te staan wanneer de rentevoet zou stijgen. Wanneer de rentevoeten laag zijn - wat momenteel het geval is - is het aan te raden om voor een vaste rente te kiezen.

Herzienbare rentevoet

Een herzienbare rente wordt gedurende de looptijd meerdere malen aangepast. Kies je voor deze formule, dan is je rentevoet in het begin lager dan een vaste rentevoet; daardoor kan je dus meer lenen. Wees wel voorzichtig: de rentevoet kan stijgen naargelang de evolutie van de index, waardoor je maandelijkse afbetalingen op termijn hoger worden. Je mag dus niet te veel lenen, ander kan je misschien in de problemen komen.

Een herzienbare rentevoet kan niet onbeperkt stijgen - er zijn door de wet een aantal beperkingen opgelegd:

  • Na het eerste jaar mag de rentevoet met maximaal 1% stijgen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet
  • Na het tweede jaar mag de rentevoet met maximaal 2% stijgen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet
  • De rentevoet mag maximaal verdubbelen

Veel banken voorzien bovendien de mogelijkheid om een "CAP" te nemen op de rentevoet. Dat betekent dat de verhogingen (en verlagingen) beperkt worden. Bij voorbeeld: voor een rentevoet van 5% met een CAP +/- 2%, kan de rente schommelen tussen minimaal 3% en maximaal 7%. Dit biedt dus een extra garantie dat je bij stijgingen de maandlast nog zal kunnen dragen.
Daarnaast bieden sommige banken een "accordeon-formule" aan. Dat betekent dat wanneer de rentevoet stijgt, de maandelijkse afbetaling dezelfde blijft, maar de looptijd van de lening verlengd wordt.

Voorbeelden van herzienbare rentevoeten

  • 1-1-1: de rentevoet wordt elk jaar aangepast
  • 5-5-5: de rentevoet wordt om de vijf jaar aangepast
  • 10-5-5: de rentevoet blijft gedurende de eerste 10 jaar onveranderd. Na 10 jaar, en daarna om de 5 jaar, wordt de rentevoet aangepast

Welke looptijd?

Heel wat hypothecaire kredieten worden afgesloten voor een looptijd van 15, 20 of 30 jaar. Het is echter perfect mogelijk om ook voor een andere looptijd te gaan, b.v. 17 of 18 jaar. Het voordeel van een kortere looptijd is dat je op het einde van de rit minder interesten zal betalen. Bovendien is de rentevoet bij een kortere looptijd lager dan bij een langere looptijd.

Langer lenen, meer belastingvoordeel?

Heel wat banken raden hun klanten aan om toch iets langer te lenen, omdat je dan extra fiscaal voordeel hebt. Dat is natuurlijk waar, maar toch is dit meestal niet voordeliger:

  • Een langere looptijd betekent doorgaans ook een hogere rentevoet. Daardoor betaal je meer interesten terug dan wanneer je voor een kortere looptijd was gegaan. Dit doet het voordeel deels teniet.
  • Kies je voor een kortere looptijd, dan kan je starten met langetermijnsparen van zodra je krediet is afbetaald. Op die manier heb je nog steeds een jaarlijks belastingvoordeel van 30% op de betaalde premies.

Hoe terugbetalen?

Vaste mensualiteiten / degressief

Bij heel wat kredieten gebeurt de afbetaling door middel van vaste maandelijkse betalingen. De verdeling kapitaal / interesten verandert daarbij geleidelijk. In het begin betaal je voor het grootste deel interesten terug, en slechts een klein deel kapitaal. In de loop der jaren betaal je geleidelijk aan minder interesten terug en meer kapitaal.

Vaste kapitaalaflossingen

Bij dit model betaal je elke maand een vast deel van het geleende kapitaal terug. Daarnaast betaal je elke maand ook interesten op het uitstaande kapitaal. Dat betekent dus in de eerste jaren een hoge maandelast. Naargelang het uitstaand kapitaal daalt, betaalt je minder interesten en daalt je maandlast.

Het voordeel van dit model is dat je op het einde van de rit minder interesten terugbetaalt dan in het geval van vaste mensualiteiten. Het nadeel echter is dat de maandlast de eerste jaren erg hoog kan zijn.

De schuldsaldoverzekering

Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, kan je ervoor kiezen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, die beschermt tegen het overlijden van een van de kredietnemers. Op die manier bescherm je de langstlevende partner.

Meer informatie over de schuldsaldoverzekering

Meer informatie

Renteopdevoet.be