Copyright

Alle teksten en rekenmodules op deze website zijn eigendom van Trianda, tenzij anders vermeld. Gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden, op eender welke wijze, van de html- en javascript-broncode, teksten en rekenmodules van deze site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Het is niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor onwettige of commerciële doeleinden.

Gebruik

Hoeveelkostmijnhuis.be mag enkel gebruikt worden voor privé- en niet-commerciële doeleinden.

Disclaimer

Juistheid van de gegevens

Hoeveelkostmijnhuis.be levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid te verzekeren van alle informatie op deze website. Alle berekeningen zijn echter indicatief en onder voorbehoud. De makers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade of verlies die op enige manier zouden voortkomen uit het gebruik van deze website.

Externe links

Deze website vermeldt een aantal links naar externe websites. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van deze websites of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij al dan niet gewaarschuwd werden over de mogelijkheid van een dergelijke schade.