De hypothecaire inschrijving

De kosten voor een hypothecaire inschrijving zijn de volgende:

Registratierecht Je betaalt 1% registratierecht op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden.
Inschrijvingsrecht (Hypotheekrecht) Je betaalt 0,30% inschrijvingsrecht op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden.
Ereloon hypotheek-
bewaarder
De hypotheekbewaarder schrijft de hypotheek op de woning in een register. Je betaalt hem hiervoor een ereloon, berekend op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden.
Ereloon notaris Het ereloon wordt door de wet vastgelegd. Je betaalt een bepaald percentage van het te lenen bedrag, en dit volgens een aantal schijven. Voor de hogere schijven wordt een lager percentage gehanteerd.
Aktekosten Dit omvat diverse kosten zoals b.v. stedebouwkundige opzoekingen en belastingnotificaties. Het totaalbedrag schommelt meestal rond de € 600.

 

Wat zijn de "aanhorigheden"?

Wanneer je een bedrag leent, zal de bank of kredietinstelling doorgaans een iets hoger bedrag inschrijven in de hypotheek. Dat extra bedrag vormt de aanhorigheden van het krediet. Het wordt genomen door de bank om de extra kosten te recupereren wanneer het huis van een wanbetaler moet worden verkocht. Afhankelijk van de bank liggen de aanhorigheden tussen 5% en 10% van het leenbedrag. Je moet de aanhorigheden zelf niet terugbetalen, maar ze verhogen wel de kosten van de hypothecaire akte.

De hypothecaire volmacht / het hypothecair mandaat

Leningaktekosten

Sommige banken laten toe om een deel van het te lenen kapitaal onder te brengen in een hypothecaire volmacht of hypothecair mandaat. In dit geval wordt de hypothecaire inschrijving genomen op slechts een deel van het totale te lenen bedrag.

De kosten voor een hypothecaire volmacht zijn een stuk lager dan voor een hypothecaire inschrijving. De volmacht wordt namelijk niet ingeschreven in het hypotheekkantoor. Daardoor vermijd je de inschrijvingskosten en het ereloon voor de hypotheekbewaarder op dit bedrag. Bovendien zijn het registratierecht, het ereloon voor de notaris en de aktekosten een stuk lager.

Naast dit voordeel heeft een volmacht ook een aantal nadelen. Eerst en vooral geef je aan de bank de toestemming om in de toekomst eventueel een hypotheek te nemen voor dit bedrag. Dit kan gebeuren als de bank oordeelt dat je een slechte betaler bent. In dat geval wordt het mandaat omgezet in een hypothecaire inschrijving, zodat je de extra kosten van de hypothecaire inschrijving moet betalen. Het totale kostenplaatje valt dan zelfs duurder uit dan wanneer je van het begin een inschrijving voor het volledige bedrag had genomen! Denk dus goed na vooraleer je beslist om een mandaat te kiezen.

Een tweede nadeel: een hypothecair mandaat levert geen fiscaal voordeel op. Als je overweegt om een deel van het te lenen kapitaal in een mandaat onder te brengen, moet je er dus voor zorgen dat de hypothecaire inschrijving groot genoeg is om over de hele looptijd het fiscaal voordeel te optimaliseren. Met de rekenmodules op deze site kan je zelf de optimale verdeling berekenen over een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat.

De dossierkosten

Naast de vermelde aktekosten voor de lening, moet je ook rekening houden met de dossierkosten. Dit zijn kosten die door de bank worden aangerekend om de hypotheek af te sluiten. Doorgaans gaat het om een bedrag van zowat € 250. Wil je bankier je echt geen lagere rentevoet meer toekennen, dan kan je op het laatste moment nog vragen of hij je dan tenminste de dossierkosten kan kwijtschelden.

Renteopdevoet.be