De aanschafkosten

Aktekosten, aanschafkosten

Bij de aankoop van je woning ontvang je een aankoopakte. Voor deze akte moet je de notaris een extra bedrag betalen: de aankoopkosten of aanschafkosten. De kosten hangen af van de prijs van de woning (of bouwgrond) en zijn verschillend voor een onderhandse aankoop en voor een openbare verkoop.

Let op: wanneer je een krediet afsluit, met je naast de aankoopkosten ook nog eens aktekosten voor de lening betalen. Daardoor ligt het uiteindelijke kostenplaatje nog iets hoger.

De kosten bij een onderhandse aankoop

De aankoopkosten bij een onderhandse aankoop zijn de volgende:

Registratierecht

In het Vlaams gewest betaal je normaal 10% registratierechten op de koopwoning of (bij een nieuwbouwproject) op de bouwgrond. Wel geldt in een aantal gevallen een lager tarief:

  • Voor de aankoop van je enige eigen woning betaal je slechts 6% registratierechten
  • Ben je van plan om binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende energetische renovatie uit te hebben gevoerd, dan betaal je 5% registratierechten. Dit tarief geldt bij een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (zoals verwarming, koeling, luchtcirculatie) volledig vervangen worden en waarbij minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd
  • Voor gezinswoningen tot en met € 200.000, wordt er een rechtenvermindering (korting) van € 5.600 voorzien. Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot € 220.000
  • Voor latere aankopen is er het systeem van de meeneembaarheid van de registratierechten.

In het Waals gewest betaal je standaard 12,5% registratierechten, ofwel 6% bij klein beschrijf.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest betaal je 12,5% registratierechten; het klein beschrijf is hier niet van toepassing.

  • Gaat het om de aankoop van een woning met een waarde van maximaal € 500.000, dan heb je recht op een vrijstelling van € 175.000. Dit abattement is van toepassing wanneer je van de woning binnen de twee jaar je hoofdverblijfplaats maakt en geen eigenaar bent van een andere woning. Voor de gedetailleerde voorwaarden verwijzen we naar www.notaris.be.

Ereloon notaris

Het ereloon wordt door de wet vastgelegd. Je betaalt een bepaald percentage van het aankoopbedrag, en dit volgens een aantal schijven. Voor de hogere schijven wordt een lager percentage gehanteerd.

Aktekosten

Dit omvat diverse kosten zoals b.v. de kost voor stedebouwkundige opzoekingen. Het bedrag schommelt meestal rond de € 1.500.

Een vuistregel: de kosten voor de aankoop- en leningakte bedragen samen ongeveer 10% van de aankoopprijs.

Meeneembaarheid van registratierechten (Vlaams gewest)

Stel: je hebt in het Vlaams gewest een woning gekocht en er je hoofdverblijfplaats gevestigd. Later besluit je de woning te verkopen om een andere woning in het Vlaams gewest te kopen, die je nieuwe hoofdverblijfplaats wordt. In dit geval kan je de de vroeger betaalde registratierechten "meenemen", met een maximum van € 12.500. Op die manier vallen de registratierechten voor je nieuwe aankoop deels of volledig weg.

Je verkoopt je woning en koopt daarna een nieuwe

Je kan de vroeger betaalde registratierechten meenemen, met een maximum van € 12.500. Dit wordt onmiddellijk verrekend bij de aankoop van de tweede woning. Je moet de nieuwe woning aankopen binnen 2 jaar na de verkoop van de eerste woning. De nieuwe woning moet je hoofdverblijfplaats worden. Koop je bouwgrond, dan moet je er binnen 5 jaar je hoofdverblijfplaats vestigen.

Je koopt een nieuwe woning (of bouwgrond) en verkoopt pas daarna je oude

Je moet in de akte van je eerste woning nakijken hoeveel registratierechten je hebt betaald. De nieuwe akte moet dan vermelden dat je die registratierechten teruggestort wenst te krijgen. Terugstorting kan ook later nog via een verzoekschrift. Ook hier geldt het maximum van € 12.500. Je moet je oude woning verkopen binnen 2 jaar na de aankoop van de nieuwe woning. De nieuwe woning moet je hoofdverblijfplaats worden. Koop je bouwgrond, dan moet je de oude woning binnen 5 jaar verkopen, en moet je er binnen 5 jaar je hoofdverblijfplaats vestigen.

Hoe kan ik besparen op de registratierechten?

Je hoeft bij de aankoop van een bestaande woning geen registratierechten te betalen op de inboedel. Vermeld daarom in de aankoopakte de prijs van de apparaten en meubels (b.v. microgolfoven, wasmachine, kasten en bedden). Op die manier kan je makkelijk € 100 tot € 200 besparen, naargelang de waarde van de inboedel.

De kosten bij een openbare verkoop

Bij een openbare verkoop zijn de kosten voor de aankoopakte een stuk hoger. In dit geval wordt bovendien gewerkt met een globale kost die zowel registratierechten, het ereloon als de aktekosten bevat. De kosten worden berekend op basis van de aankoopprijs. De tarieven verschillen momenteel nog per arrondissement. Bij een openbare verkoop neem je als vuistregel dat de kosten voor de aankoop- en leningakte 20% van de aankoopprijs bedragen. je kan als kandidaat-koper best op voorhand bij de verkoophoudende notaris navragen wat de extra kosten bij de openbare verkoop zullen zijn.

Meer informatie

Renteopdevoet.be