Registratie voor vastgoedmakelaars - Algemene voorwaarden

Wie kan registreren?

 • Enkel erkende vastgoedmakelaars geregistreerd bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars kunnen hun profiel op Hoeveelkostmijnhuis plaatsen. Niet-erkende vastgoedmakelaars worden niet toegelaten.
 • Enkel vastgoedmakelaars met een eigen website kunnen hun gegevens op Hoeveelkostmijnhuis plaatsen. Deze service is tot nader order gratis. Voorwaarde is wel dat de vastgoedmakelaar op zijn eigen website een duidelijke verwijzing en link plaatst naar www.hoeveelkostmijnhuis.be.
 • De mogelijkheid gratis te publiceren loopt tot nader order. Wordt deze voorwaarde op termijn gewijzigd, dan worden de geregistreerde makelaars hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
 • Gaat de makelaar niet akkoord met de geldende voorwaarden, dan kan hij op elk moment zelfstandig beslissen zijn profiel van de site te verwijderen. In dat geval wordt de makelaar verzocht zijn wens via het contactformulier mee te delen aan de makers van Hoeveelkostmijnhuis. Het profiel wordt dan gratis en binnen de kortst mogelijke termijn verwijderd.
 • Wanneer u de link naar Hoeveelkostmijnhuis van uw website verwijdert, behouden wij ons het recht toe uw registratiegegevens uit de database te schrappen.

Persoonlijke gegevens

 • Tijdens het registratieproces vragen we een aantal gegevens over uw vastgoedkantoor in te vullen. U gaat ermee akkoord dat deze gegevens na goedkeuring door de eigenaar van Hoeveelkostmijnhuis worden gepubliceerd. Uw eigen naam en het BIV-nummer van het vastgoedkantoor worden nooit gepubliceerd, maar enkel gebruikt tijdens het registratieproces.
 • U heeft op elk moment de mogelijkheid tot inzage, correctie of verwijdering van de gegevens in onze database.
 • Alle door u ingevoerde gegevens (waaronder uw naam, adres, contactgegevens en logo) staan onder uw eigen verantwoordelijkheid. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid over deze gegevens.
 • U verbindt zich ertoe enkel een logo door te sturen dat de intellectuele rechten van derden (waaronder auteursrechten en beeldrechten) niet overtreedt, noch de moraal en de goede gewoontes.
 • Geen enkel van de door u ingevoerde gegevens zal worden doorgegeven aan een andere persoon of organisatie, tenzij na verplichting door een overheidsinstantie.
 • Het door u opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor het activeren van uw account en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord wanneer u uw wachtwoord vergeten bent. Indien u dit wenst, kan dit e-mailadres in uw profiel worden weergegeven, zodat gebruikers op die manier uw vastgoedkantoor kunnen contacteren. U gaat ermee akkoord dat wij u via dit e-mailadres kunnen informeren over updates en diensten die uitgaan van Hoeveelkostmijnhuis.

Voor meer algemene informatie kunt u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Beveiliging

 • Om u een optimale dienstverlening aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: de cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. Cookies worden voor het inlogsysteem gebruikt. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor hackpogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van uw login-gegevens.

Door u te registreren erkent u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.