Het belastingvoordeel op je hypotheek

Belastingvoordeel hypotheek

Sinds 2005 wordt bij de berekening van het belastingvoordeel gewerkt met een veralgemeende fiscale korf: de "woonbonus". In die korf komen volgende bedragen terecht:

 • de kapitaalaflossingen voor de afbetaling van het krediet
 • de betaalde interesten op het krediet
 • de premies voor levensverzekeringen die de terugbetaling van het krediet waarborgen (de zogenaamde "gebonden levensverzekeringen" zoals b.v. de schuldsaldoverzekering)

In de fiscale korf mag je naar eigen keuze de kapitaalaflossingen, interesten en premies van de gebonden levensverzekeringen inbrengen. Je bent niet verplicht om alle elementen te gebruiken. Zo is het mogelijk om de premies voor de schuldsaldoverzekering niet in te brengen wanneer de andere twee elementen de korf reeds volledig vullen.

Wat zijn de fiscale aspecten van de schuldsaldoverzekering?

Fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen en interesten

Om een fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen en interesten te bekomen, gelden de volgende voorwaarden:

 • het krediet moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
 • het krediet moet aangegaan worden met als doel het verwerven of behouden van een in België gelegen enige en eigen woning
 • het krediet moet een looptijd hebben van minimum 10 jaar
 • het krediet moet afgesloten zijn bij een financiële instelling met zetel in de Europese Economische Ruimte (dit is de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)

Fiscale vrijstelling op de premies voor de schuldsaldoverzerkering

Om een fiscale vrijstelling op de premies voor de schuldsaldoverzerkering te bekomen, gelden de volgende voorwaarden:

 • de verzekering moet onderschreven zijn vóór de leeftijd van 65 jaar
 • de ontlener moet de verzekering op eigen hoofd afsluiten
 • de begunstigde is de persoon (of de personen) die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerft
 • in geval van een voordeel bij leven (b.v. bij een gemengde levensverzekering) moet de minimumduur van het contract 10 jaar bedragen. Bovendien moet de begunstigde in dit geval de verzekeringnemer zelf zijn, en mag het kapitaal niet uitgekeerd worden vóór de leeftijd van 65 jaar

Let op: je bent niet verplicht om de premies van je schuldsaldoverzekering in te brengen in je belastingen.

Hoeveel belastingvoordeel krijg ik op mijn hypotheek?

Door de zesde staatshervorming worden vanaf 1 juli 2014 de deelstaten (Vlaams gewest, Waals gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd voor de fiscale voordelen voor de eigen woning.

Iedere belastingplichtige komt voor hetzelfde bedrag in aanmerking, ongeacht het belastbaar inkomen. Je kan genieten van een fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen, interesten en betaalde premies voor levensverzekeringen die de terugbetaling van de hypotheek waarborgen (b.v. de schuldsaldoverzekering). Dit wordt begrensd door een fiscale korf, die verschilt per gewest. De uiteindelijke berekening van het belastingvoordeel  is ook verschillend per gewest.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest geldt vanaf 1 januari 2015 een lager fiscaal basisbedrag voor de berekening van de woonbonus. Vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten uit het jaar 2015) gelden de volgende bedragen:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 1.520 (in 2014 ging het nog om € 2.280)
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 760 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.
 • Hierop krijg je een belastingvermindering tegen een vast tarief van 40%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

Deze bedragen worden niet langer geïndexeerd. Bij de bepaling van het aantal kinderen wordt een gehandicapt kind als 2 kinderen gerekend.

De bijkomende bedragen (€ 760 + € 80) gaan verloren zodra je niet langer voldoet aan de voorwaarde van enige woning.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de huidige regeling van de woonbonus ongewijzigd tot in 2017. Voor aanslagjaar 2017 (inkomsten uit 2016) betekent dit:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 2.300
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 770 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.
 • Hierop krijg je een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

De fiscale bedragen worden ieder jaar geïndexeerd.

Door de bestaande regeling te behouden wil de Brusselse regering de stadsvlucht vermijden en wonen fiscaal aantrekkelijker maken dan als pendelaar in Brussel te komen werken en in een ander gewest belastingen te betalen.

Waals Gewest

In het Waals Gewest geldt het systeem van de woonbonus enkel voor leningen die afgesloten werden vóór 1 januari 2016. Voor aanslagjaar 2016 (inkomsten uit het jaar 2015) gelden de volgende bedragen:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 2.290
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 760 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.
 • Hierop krijg je een belastingvermindering tegen een vast tarief van 40%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

Deze bedragen worden niet langer geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het systeem van de woonbonus vervangen door de zogenoemde "cheque habitat". De concrete uitwerking moet nog worden ingediend en wordt verwacht in de loop van 2016.

Meer informatie over het belastingvoordeel in het Waals Gewest

De gemeentebelasting wordt aangegeven op je aanslagbiljet en ligt gemiddeld rond 7%. De gemeenteopcentiemen zijn ook te vinden op financien.belgium.be.

Meer informatie

Renteopdevoet.be
www.immotrace.be
Bouwmatch.be